تاریخچه

در بسیاری از مواقع شرکت‌ها و یا کسب‌وکارهای کوچک و بزرگه این نتیجه می‌رسند که به کارگیری مشاوره مدیریت در فرایند‌ها و اهداف سازمانی آنان امری غیرقابل اجتناب است. لذا خدمات مشاوره مدیریت یکی از ارکان اساسی توسعه، پیشرفت و موفقیت کلیه کسب‌وکارها بوده و از جایگاه بسیار ویژه‌ای در دنیا برخوردار است.

لذا تصمیم گرفتیم تا به پشتوانه و اطمینان کامل به دانش تخصصی و تجارب خود در صنایع متعدد، نویان‌تیم را تاسیس نمائیم. بر این اساس، شرکت اندیشه سازان راهبردی نویان (مسئولیت محدود) با نام تجاری "نویان‌تیم" به شماره ثبت 6003 و شناسه ملی 14005829510 در تاریخ 1395/02/22 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

ما بر آنیم تا با سازمان‌های مشتری خود به صورت مستقیم ارتباطات تنگاتنگ، موثر و سازنده‌ای برقرار نمائیم و کلیه نیازها و دغدغه‌های آنان را با توجه به حوزه‌های تخصصی خود، از طریق مدل " مشاوره در قالب اقدام و عمل"، برطرف کنیم.

پیشنهاد نویان‌تیم به کلیه مشتریان ارزشمند خود اینچنین است:

"سازمان‌های موفق به صورت هوشمندانه از مشاوران مدیریت هوشمند و متخصص در یک رابطه پایاپای بهره خواهند برد."

 

فلسفه شرکت

نویانی شویم

در این معنا، نویان به مفاهیم اولیه استراتژی بسیار نزدیک است که استراتژی را هنر ژنرالها در اداره جنگ می دانستند. استراتژیست های موفق با هنر اداره اثربخش شرکتهایشان، خواهند توانست در کسب و کار خویش، پیشگام و نویان باشند. از سویی دیگر واژه نویان، منتسب به کلمه نوی به معنای نو بودن، تازگی و بدیع بودن می باشد. در این معنا می توان گفت رمز موفقیت کسب و کارها در نوآوری، ابتکار و تمایز آنهاست. در عصر حاضر شرکتهایی می توانند گوی سبقت را از رقبا بربایند که دائم در حال نوآوری باشند.

اندیشه سازی راهبردی

ما به جای ترویج و تکثیر اندیشه های عمومی مدیریتی، به دنبال اندیشه سازی هستیم. ما به دنبال آن هستیم تا با ساخت مشترک اندیشه و تفکر با سازمان های ذی نفع خود، نسخه های شفابخش این سازمان ها را کشف کنیم. ما به دنبال کشف ایده های خاص سازمان ها هستیم نه به دنبال تقلید و کپی از ایده های عمومی.

برای نویان شدن باید زاویه دید خود را تغییر دهید. لذا دغدغه ما اندیشه سازی نویانی است.

اندیشه سازی راهبردی مستلزم تقلید و کپی برداری از رقبا نیست، بلکه مستلزم تغییر دیدگاه برای ارائه خلق ارزشی متمایز و نویانی برای مشتریان می باشد.

مشاوره نویانی

همچنین شرکتهای مشاوره عمدتا با مشاوره های ساعتی و یا پروژه های مشاوره، سعی می کنند تا تفکرات، اندیشه ها و مدلهای عمومی علمی خویش به انواع سازمان ها القا کنند، فارغ از اینکه آیا نسخه های عمومی و از پیش تعیین شده آنها شفابخش احوال سازمان هست یا نه!

محتوای نویانی

از این رو در بخش آکادمی نویان، تلاش می کنیم تا اولا اندیشه های علمی به روز را نشر دهیم و ثانیا این اندیشه ها را  از زرورق تئوری به کاربرد و عملیات خارج سازیم. برای اندیشه سازی می بایست ابزار عملیاتی شدن تئوریها را برای مدیران کسب و کارها جهت حل و فصل مسائل کسب و کارهای خویش فراهم نمود.

 اندیشه سازان راهبردی نویان:

ما بر آنیم تا نویانی شدن را به شرکتها نوید دهیم. با ساخت اندیشه های راهبردی نویانی، محتوای یادیگری نویانی و راهبرد نویانی کمک نمائیم تا ذی نفعانمان در کسب و کار خویش نویان شده و نویان باقی بمانند.

اهداف

  • ارائه خدمات مشاوره تخصصی با قابلیت اجرا و متناسب با نیاز سازمان ها؛
  • تعامل سازنده و منسجم با مشتریان جهت ایجاد روابط پایدار در راستای تحقق اهداف مشتریان؛
  • ارائه راهکارهای نرم افزاری آنلاین جهت بهره مندی سازمانها و صنایع از خدمات مشاوره با روش آموزش در حین عمل؛