دوره های آموزشی آکادمی فرش

هدف دوره

مخاطبان دوره

mba

مزایا و طول دوره های آموزشی

mba
mba

شرایط پذیرش در دوره های آموزشی

دروس دوره

# نام دوره مدت دوره ظرفیت دوره استاد دوره

اساتید دوره

نحوه پرداخت و گواهینامه پایان دوره

گواهینامه

فارغ التحصیلان

آمار شرکت کنندگان در دوره

573

انتشارات

92

دوره های آموزشی

146

پروژه های در حال اجرا

28

پروژه های انجام شده

دیدگاه اساتید

دیدگاه فارغ التحصیلان

گالری دوره

در دوره ما ثبت نام کنید

کد امنیتی
ثبت نام