رویکرد نویان به مشاوره مدیریت

این یک حقیقت مطلق است که سازمان‌ها نیازمند خدمات تخصصی و حرفه‌ای، صداقت در عمل، راهکارهای مطمئن جهت حل مسائل و مشکلات خود هستند. مشاوران مدیریت بایستی در عمل خود را اثبات نموده و هر آنچه را که دارند به واقعیت تبدیل کنند؛ نه آنکه در جلسات متعدد با مشتریان خود اقدام به صرف نوشیدنی و صحبت های رویایی نمایند.

نویان تیم دیدگاه نوآورانه و جدیدی را برگزیده است تا بتواند در خدمت صنایع و شرکت‌های نیازمند به خدمات مشاوره باشد. بر این اساس، ما بر این باوریم که:

  • بدون شک منافع مشتریانمان بر کسب درآمد از آنان ارجحیت دارد تا از طریق خدمات تخصصی، صداقت و حس قابل اعتماد بودن، روابط بلندمدت و سازنده‌ای را با مشتریانمان داشته باشیم.
  • ما واقعیت های موجود در سازمان را به مشتریان خواهیم گفت(هر چند که تلخ باشند) تا بتوانند به درستی مشکلات خود را شناسایی کرده و بتوانند به خوبی کسب‌وکار خود را اداره نمایند.
  • ما مسئولیت تمامی خدمات تخصصی را که ارائه می‌نمائیم، خواهیم پذیرفت؛ حتی اگر به ضرر ما تمام شده و یا بار سنگین مادی و معنوی باریمان داشته باشد. در این صورت است که می‌توانیم تخصص و حس قابل اتکا بودن را به مشتریانمان القا کنیم.

:.:مشتریان:.: